Účtovníctvo a dane

Správna optimalizácia je kľúčom k úspechu

FIRMEO sa stará o svojich klientov a preto pre Vás prostredníctvom naších spolupracujúcich partnerov (ekonómov a daňových poradcov) vieme zabezpečiť tiež účtovnú a daňovú agendu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou podnikateľského života každého jedného podnikateľa.

 • Čo pre Vás vieme zabezpečiť?

  • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • daňové registrácie (DIČ, DPH), daňovú optimalizáciu
  • daňovú uznateľnosť výdavkov
  • spracovanie podkladov a evidenicia DPH, k cestnej dani, clo
  • spracovanie mzdovej a personálnej agendy
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO
  • komunikácia s úradmi finančnej správy (daňový, colný úrad), sociálnou a zdravotnou poisťovňou
  • transferové oceňovanie
  • ďalšie účtovné a daňové služby podľa požiadavky klienta
 • Cena

  • cena je individuálna a jej výška závisí od rozsahu poskytovaných služieb pre klienta