Založenie a.s.

Nová akciová spoločnosť od 1299 €

Zabezpečíme všetky potrebné kroky smerujúce k založeniu akciovej spoločnosti a to vypracovanie inkorporačných dokumentov, komunikáciu so živnostenským a obchodným registrom až po doručenie originálu výpisu z obchodného registra Vašej novovzniknutej spoločnosti.

Cena a trvanie:

Poplatok za službu zahŕňa:

 • konzultácie a poradenstvo
 • vypracovanie inkorporačnej dokumentácie
 • podanie návrhu na Živnotenský register
 • podanie návrhu do OR SR
 • súdne poplatky
 • originál výpisu z OR SR

Ako prebieha proces založenia:

 1. Po prijatí nezáväznej objednávky vás bude kontaktovať náš pracovník s ktorým si upresníte detail založenia vašej spoločnosti.
 2. Obdržíte príslušné dokumenty aj s návodom na ich vyplnenie.
 3. Na základe vyplnených dokumentov za vás vypracujeme potrebnú dokumentáciu, ktorú vám pošleme na podpis.
 4. Vami podpísanú dokumentáciu s návrhom na zápis podáme na príslušné úrady.
 5. Zápisom do Obchodného registra vznikne Vaša nová spoločnosť.

Dôležité info:

 1. Zakladateľská listina (zakladateľská zmluva) má pri akciovej spoločnosti formu notárskej zápisnice, pričom uvedená cena zahŕňa spísanie notárskej zápisnice pri základnom imaní vo výške 25 000 eur. Pri základnom imaní nad 25 000 eur bude cena za službu mierne upravená.
 2. Uvedená cena ja za založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcii, a teda je v tejto súvislosti potrebné pred vznikom spoločnosti zložiť základné imanie, ktoré je v zmysle zákona 25 000 eur. Pre urýchlenie procesu založenia odporúčame mať pripravenú túto sumu.
 3. V prípade požiadavky klienta môže naša spoločnosť zabezpečiť aj registráciu zoznamu akcionárov (pridelenie ISIN) a registráciu emisie cenných papierov. Jedná sa o nepovinný úkon, pričom výsledná cena za službu bude primerane upravená.
 4. Pokiaľ bude klient vyžadovať založenie akciovej spoločnosti s výzvou na upisovanie akcii, tak sa cena upravuje individuálne.

Užitočné linky:
WIKIPEDIA
JUSTICE.GOV