Ako neplatiť daňovú licenciu

Áno, blíži sa koniec roka a preto sa opäť častejšie stretávame s otázkou od našich klientov „ako neplatiť daňovú licenciu v roku 2018“ a „je to vôbec možné?“ Predtým ako si odpovieme na túto otázku, poďme si stručne ešte raz vysvetliť, čo to tá daňová licencia vlastne je a kedy bude podnikateľ povinný ju zaplatiť.

Daňovú licenciu možno chápať ako určitú štátom stanovemú minimálnu daň, ktorú právnicka osoba bude povinná uhradiť štátu, a to bez ohľadu na jej výsledok hospodárenia za daný účtovný rok. Áno, aj v prípade ak skončíte v strate, budete povinný zaplatiť štátu túto minimálnu daň. Zákonodárca pri určovaní výšky daňovej licencie stanovil nasledovné kritéria podľa ktorých vieme zitiť, koľko budeme musieť zaplatiť:

 • 480,- EUR v prípade ak nie ste platiteľom DPH s ročným obratom do 500.000,- EUR
 • 960,- EUR v prípade ak ste platiteľom DPH s ročným obratom do 500.000,- EUR
 • 2.880,- EUR – ak presiahnete ročný obrat 500.000,-EUR bez ohľadu nato či ste alebo nie platiteľ DPH

Ako teda neplatiť vyššie uvedené sumy? Otázka, nad ktorou sa zamyslí určite každý podnikateľ. Je treba zdôrazniť, že v prípade ak máte aktívnu firmu, ktorú používate pre Vás každodenný biznis, je viac ako pravdepodobné, že jej zaplateniu sa nevyhnete (keďže v súčasnosti neexistuje spôsob akým nezaplatiť daňovú licenciu a súčsne si ponechať aktívnu firmu na podnikanie).

Čo ale robiť v prípade, ak máte tzv. spiacu, neaktívnu firmu alebo chcete ukončiť podnikanie z určitých dôvodov a nechcete platiť daňovú licenciu?

FIRMEO Vám ponúka prehľad možností ako ukončiť podnikanie s rôznymi dopadmi na platenie daňovej licencie: 

Zlúčenie spoločností:

Prostredníctvom zlúčenia spoločnosti z právneho hľadiska nastáva ukončenie činnosti (zrušenie) jednej spoločnosti, pričom jedna zo zlučujúcich sa spoločností je určená ako nástupnícka spoločnosť – táto spoločnosť pokračuje v existencii a zároveň preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti.

POZOR dňa 08.11.2017 vstúpila do účinnosti novela Obchodného zákonnika podľa ktorej už nie je prakticky možné vykonať špekulatívne zlúčenie spoločnosti za účelom “zbavenia sa firmy” a preto tento spôsob je už prakticky nepoužiteľný.

Predaj spoločnosti (platca DPH / iná „výhoda“):

Ak ste platcom DPH alebo máte spoločnosť, ktorá disponuje určitou výhodou, ktorá môže byť zaujímavá pre podnikateľa (napr. firma má zapísané osobitné povolenia na výkon určitých činností, ktoré nie je možné bežne získať,) a máte finančne „zdravú“ firmu, skúste nám ponúknuť Vašu firmu na predaj. FIRMEO posúdi Vašu firmu a v prípade dohody od Vás firmu odkúpime a/alebo ju zaradíme do našej ponuky na predaj.

Výhody:

 • najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ukončenia podnikania
 • finančná výhodnosť predaja
 • možnosť dohodnúť zaplatenie daňovej licencie nadobúdateľom (novým majiteľom Vašej spoločnosti)

Nevýhody:

 • Vaša firma musí byť „čistá“, bez záväzkov voči tretím subjektom ako aj štátu
 • firma by nemala mať dlhú účtovnú históriu
 • firma by mala mať účtovnú stratu za posledné účtovné obdobie

Firmy na predaj s históriou alebo bez – aktuálna ponuka TU

Likvidácia spoločnosti:

Tento spôsob ukončenia podnikania pripadá do úvahy, ak spoločnosť má majetok. Ide o najčastejší spôsob ukončenia podnikania, ktorý je plne transparentný a umožní Vám legálny spôsobom sa zbaviť firmy.

Výhody:

 • transparentný spôsob ukončenia podnikania
 • zaplatíte iba alikvotnú časť daňovej licencie, t.j. vstupom do likvidácie spoločnosť už nie povinná platiť daňovú licenciu
 • ak vstúpite do likvidácie ešte v tomto roku (2017) nebudete musieť platiť daň z likvidačného zostatku

Nevýhody:

 • náročnejší spôsob ukončenia podnikania
 • vyžaduje sa súhlas správcu dane
 • dlhšia doba procesu celej likvidácie

Výmaz firmy pre nedodržanie zákonných predpokladov:

Každá obchodná spoločnosť je povinná v priebehu roka ale aj počas celej svojej existencie dodržiavať určité zákonom predpísané náležitosti a v prípade, že tieto nie sú splnené, je možnosť iniciovať na príslušnom obchodnom registri konanie, ktorého výsledkom môže byť výmaz spoločnosti, ktorá tieto podmienky nespĺňa.

Výhody:

 • v prípade podania návrhu na súd v tomto roku, neplatíte daňovú licenciu za celý rok 2017
 • transparentný spôsob výmazu spoločnosti z obchodného registra
 • podstatne jednoduchší spôsob ukončenia podnikania ako v prípade likvidácie

Nevýhody:

 • spoločnosť musí byť bez majetku a čistá
 • dlhšia doba ukončenia podnikania

FIRMEO odporúča tento spôsob výmazu Vašej firmy, preto neváhajte nás kontaktovať, aby sme spoločne posúdili, či spĺňate podmienky pre nezaplatenie celej daňovej licencie za rok 2017!

Ako možno vidieť, podnikateľ má viacero možností ako sa čiastočne alebo úplne vyhnúť zaplateniu daňovej licencie za rok 2017 v prípade ukončenia svojho podnikania, avšak ide o pomerne zložitý proces, preto nás neváhajte kontaktovať ohľadom BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE A ANALÝZY VAŠÍCH MOŽNOSTÍ AKO NEPLATIŤ DAŇOVÚ LICENCIU.

Pridaj komentár