Čo ponúkame v rámci GDPR?

Musíte dodržiavať pravidlá a chrániť práva ľudí, ktorí Vám poskytujú údaje.

Nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov zavádzajú nové pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb, ktoré majú zabezpečiť transparentnosť spracúvania osobných údajov v každej spoločnosti. Každé spracúvanie osobných údajov bude musieť byť zákonné spravodlivé.

Ponúkame kompletné služby v oblasti ochrany osobných údajov pre malých a stredných podnikateľov a malé a stredné spoločnosti (e-shopy, kamenné obchody, obchodné spoločnosti, …):

  • odborné poradenstvo a konzultácie,
  • zmapovanie aktuálneho spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti (vymedzenie toho, aké osobné údaje v súčasnosti spracúvate, na aký účel, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje, identifikácia osôb, ktoré vo Vašej spoločnosti majú prístup osobným údajom, posúdenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov),
  • na základe zmapovania toku osobných údajov vo Vašej spoločnosti, Vám vypracujeme zoznam odporúčaných riešení a zákonných povinností, ktoré pre Vás a Vašu spoločnosť vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu č. 679/2016 o ochrane osobných údajov (GDPR) vrátane analýzy rizík a opatrení a zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov,
  • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie podľa GDPR spolu so všetkými potrebnými dokumentmi – vypracovanie informačnej povinnosti, tam kde treba, spolu s pokynmi, kde treba informačnú povinnosť zverejniť, vyvesiť, a pod., vypracovanie súhlasov dotknutých osôb, vypravovanie poučenia pre oprávnené osoby, vypravovanie poverenia pre zodpovednú osobu, vypracovane zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,
  • vypracovanie záznamov o spracovateľských operáciách,
  • v prípade potreby vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (vyžaduje sa pri rozsiahlom spracúvaní osobných údajov),
  • školiace služby pri aplikácii dokumentácie priamo vo Vašej spoločnosti.