Ochranná známka

Aj vy chcete mať svoje ® (copyright) ?

Ochranná známka predstavuje schopnosť odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb tretích subjektov. Pod pojmom ochranná známka si môžeme predstaviť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ako majiteľ ochrannej známky ste oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® .

Ak aj vy chcete, aby Vaš produkt alebo služba bola na trhu spájaná s určitým grafickým označením, ktoré bude jedinečné a vďaka ktorému Vás bude možné odlíšiť od konkurencie, neváhajte nás kontaktovať za účelom získania bližších informácií.

 • Aké sú hlavné výhody ochrannej známky ?

  • ako majiteľ ochrannej známky budete jej výlučným užívateľom
  • ochranná známka reprezentuje určitý tovar alebo službu majiteľa ochrannej známky na trhu a oboznamuje s nimi verejnosť
  • schopnosť odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb tretích subjektov
  • ochranná známka zaručuje kvalitu, spoľahlivosť a iné vlastnosti tovaru alebo služby chránené týmto označením
  • bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby
  • ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené