Top 3 spôsoby ako získať podporu na podnikanie z Európskej únie

  1. Podpora podnikania

Ak patríte k majiteľom akejkoľvek firmy, môžete sa tešiť! Zo strany Európskej únie sú k dispozícii viaceré programy na podporu podnikania na úrovniach financií, poskytovanií informácií a vzdelávaní a služieb.

Finančná podpora podnikania bude realizovaná prostredníctvom grantov alebo úverov. V súvislosti s poskytovaním grantov pre začiatok a rozbeh podnikania je dôležité spomenúť tieto 3 programy:

  1. Program Horizont 2020
  2. Európske štrukturálne a investičné fondy
  3. Erasmus pre mladých podnikateľov

1. Program Horizont 2020

Program Horizont 2020 predstavuje predovšetkým nástroj na podporu výskumu a poslúži tiež na rozvoj inovácii v rozmedzí rokov 2014-2020. Na tento program sa vyčlenil rozpočet vo výške 78 miliárd eur. Program Horizont 2020 kladie dôraz najmä na podporu malých a stredných podnikov. Je založený na excelentnej vede, vedúcom postavení priemyslu a na spoločenských výzvach. Spomenuté tri zložky predstavujú základné piliere Horizontu 2020. Podpora podnikania sa pomocou Programu Horizont 2020 realizuje prostredníctvom 2-ročných pracovných programov. Jednotlivé pracovné programy sú členené na časti , ktoré sa zameriavajú na konkrétne priority Horizontu 2020. Je prístupný všetkým slovenským účastníkom bez ohľadu na sektor.

Ako začať podnikať: 10 jednoduchých biznis nápadov pre váš rozbeh

2. Finančná podpora v podobe štrukturálnych a investičných fondov

V súvislosti s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako formou podpory podnikania, hovoríme o piatich štrukturálnych a investičných fondoch Európskej únie. Všetky sa riadia jednotným súborom pravidiel, ktorých cieľom je:

  • vytvoriť jasné prepojenie so stratégiou Európa 2020;
  • zlepšiť koordináciu;
  • zabezpečiť všetkým čo najpriamejší prístup k financiám;
  • zabezpečiť konzistentnú implementáciu.

Všetky pravidlá sú uvedené v nariadení o spoločných ustanoveniach. Odpoveď na otázku ako sa budú využívať financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020 je uvedená v partnerských dohodách medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi EÚ. Partnerské dohody sú stanovené plánmi vnútroštátnych orgánov , v ktorých sa vymedzujú strategické ciele a investičné priority jednotlivých krajín.

Jednoduchý začiatok podnikania – Ako založiť s.r.o.

3. Erasmus pre mladých podnikateľov

Podpora podnikania je zo strany Európskej únie zabezpečená aj prostredníctvom programu Erasmus pre mladých podnikateľov, ten dáva možnosť mladým podnikateľom vycestovať do zahraničia, naučiť sa veľa od skúsených podnikateľov, prevádzkujúcich úspešné podniky. Počas výmenného pobytu pomáha skúsený podnikateľ nadobudnúť novému podnikateľovi potrebné schopnosti, cez mentoring a denné poradenstvo pri rozvoje biznisu nového podnikateľa. Zahraničný pobyt je čiastočne financovaný Európskou úniou. Mnoho nových vedomostí, skúseností, príležitosť na rozvoj širokej siete kontaktov, rozvíjanie obchodných vzťahov!

Dodatočné informácie a poradenstvo

Európska únia podporuje rozvoj podnikania tiež sprostredkovaním praktických informácií pre začínajúcich podnikateľov. Všetko, čo potrebujú noví podnikatelia vedieť nájdu predovšetkým na internete. Podnikatelia majú k dispozícii napr.

Začiatok podnikania Vám pomôže rozbehnúť odborné poradenstvo, ktorým sa Európska únia takisto snaží podporiť Vaše podnikanie. Pomôže Vám tiež s hľadaním partnerov, prostredníctvom Databázy ponúk na partnerstvo. V rámci služieb na podporu podnikania sa organizujú partnerské stretnutia vo vybraných medzinárodných sektoroch či v rámci krajín EÚ, alebo v tretích krajinách.

Využite podporné aktivity Európskej únie a začnite podnikať!

Najnovšie články a najlepšie info, pridajte sa na FB!

Pridaj komentár