Likvidácia spoločnosti

Optimálne ukončenie Vášho podnikania

Likvidácia je jednou zo základných možností zániku spoločnosti. Proces likvidácie prichádza do úvahy najmä v prípadoch, kedy spoločnosť disponuje majetkom, ktorý je potrebné rozdeliť medzi spoločníkov spoločnosti (t.j. majetok spoločnosti prevyšuje záväzky spoločnosti). V rámci likvidácie je potrebné určiť osobu likvidátora, ktorou môže byť napr. niektorí z konateľov, ale môže to byť aj externá tretia osoba. Úloha likvidátora je dôležitá a prináša so sebou tiež zodpovednosť likvidátora vo vzťahu k spoločnosti, v určitých prípadoch aj voči tretím osobám – veriteľom. Za účelom výmazu spoločnosti z obchodného registra sa vyžaduje okrem iného aj zabezpečenie súhlasu správcu dane, t.j. spoločnosť nemôže mať voči daňovému úradu, obci a colnému úradu nedoplatky.

 • Kedy využiť túto službu?

  • ak disponujete neaktívnou spoločnosťou a nechcete platiť daňovú licenciu
  • ak nechcete spoločnosť predať alebo zlúčiť s inou spoločnosťou
  • ak nechcete aby majetok spoločnosti prechádzal na inú spoločnosť
 • Trvanie a cena

  • trvanie procesu v závislosti od zložitosti prípadu (+6mesiacov)
  • cena dohodou
  • legitímny spôsob ukončenia podnikania
  • celý majetkový ostatok spoločnosti sa prerozdelí medzi spoločníkov
 • Účtovné služby

  • uzavretie účtovných kníh, spravenie inventúry, zabezpečenie a vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania
  • otvorenie účtovných kníh, pripravenie zoznamu majetku spoločnosti a vyhotovenie likvidačnej súvahy
  • uzavretie účtovných kníh, pripravenie konečnej správy o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, zabezpečenie vyhotovenia mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania