Predaj spoločnosti

Najlacnejší spôsob ukončenia podnikania

Predaj spoločnosti je spôsob ukončenia podnikania, ktorý so sebou pre predávajúceho (konateľa / spoločníka spoločnosti) prináša určité výhody, a to tak z dôvodu rýchlosti celého procesu, ale v mnohých prípadoch aj z dôvodu finančného plnenia na účet predávajúceho (pri spoločnostiach – platcoch DPH mnoho krát vo výške niekoľko stoviek až tisícov eur). Nevylučujeme ani prípady, kedy sa prevodca „zbaví“ svojej spoločnosti bezodplatným prevodom svojho obchodného podielu. Predaj spoločnosti sprostredkúvame prostredníctvom našej databázy, ale aj prostredníctvom externých osôb, ktoré pre nás predaj spoločností zabezpečujú. Takýmto spôsobom vieme výrazne zvýšiť šance na úspešný predaj Vašej spoločnosti.
 • Kedy využiť túto službu?

  • máte spoločnosť bez záväzkov s riadne vedeným účtovníctvom
  • spoločnosť je platcom DPH alebo má osobitné povolenia
 • Trvanie, cena a benefity

  • od vyhľadania kupujúceho proces zaberie od 5 do 20 dní
  • cena je individuálna a závisí od viacerých skutočností
  • najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ukončenia činnosti
  • finančná výhodnosť predaja
 • Pre vyššiu úspešnosť predaja musíte spĺňať tieto podmienky

  • spoločnosť počas svojej existencie riadne viedla účtovníctvo
  • spoločnosť je platca DPH
  • spoločnosť má zápisaný a je oprávnená vykonávať “osobitný“ predmet činnosti – ide o rôzne licencie alebo povolenia na výkon osobitných podnikateľských aktivít, ktoré nie je pri novo založenej spoločnosti jednoduché získať
  • spoločnosť má za minulé účtovné obdobia vygenerovanú stratu