Zlúčenie spoločnosti

Bleskový spôsob ukončenia podnikania

Prostredníctvom zlúčenia spoločnosti z právneho hľadiska nastáva ukončenie činnosti (zrušenie) jednej alebo niekoľkých (zlučujúcich sa) obchodných spoločností, pričom jedna zo zlučujúcich sa spoločností je určená ako nástupnícka spoločnosť – táto spoločnosť pokračuje v existencii a zároveň preberá všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností, teda je ich právnym nástupcom. V praxi sa často takáto forma ukončenia činnosti používa pri optimalizácii nákladov, kedy sa podnikatelia rozhodnú, že niektoré zo svojich spoločností zlúčia a budú pokračovať v činnosti napr. len pod jednou nástupníckou spoločnosťou, prípadne môžu následne zlikvidovať aj takúto nástupnícku spoločnosť. Rovnako je takáto zlúčenie výhodné (finančne aj časovo) v prípade, ak je potrebné ukončiť činnosť väčšieho počtu podnikateľských subjektov (samozrejme pod podmienkou, že je k dispozícii subjekt, ktorý prevezme po zanikajúcich spoločnostiach všetky práva a záväzky).

 • Kedy využiť túto službu?

  • ak máte nástupnícku spoločnosť ochotnú prevziať záväzky
 • Trvanie, cena a benefity

  • trvanie procesu je individuálne
  • cena od 350 €
  • rýchly a jednoduchý proces ukončenia činnosti
  • možnosť ukončenia činnosti aj väčšieho množstva spoločností “naraz“