Vláda sa chystá podporiť začínajúce firmy

  1. Koncepcia pre rozvoj start-upov

Možno malý krok pre ľudstvo, no predovšetkým veľký krok pre začínajúcich podnikateľov a mladé firmy! Ak ste už niekedy premýšľali o začiatku podnikania, teraz je ten správny čas! Či ste majiteľom firmy mladšej než tri roky, alebo podnikavým študentom, ktorý túži po zárobku, budete mať možnosť využiť rad zaujímavých príležitostí a nových možností.

Koncepcia pre podporu startupového ekosystému SR

Vláda sa rozhodla zostaviť opatrenia, ktoré budú podporovať začínajúce firmy. Cieľom Koncepcie je vytvoriť dostatočný priestor pre začínajúce spoločnosti a zabezpečiť tak rozvoj startupového ekosystému Slovenskej republiky. Koncepcia pre podporu startupov bola zostavená Ministerstvom financií Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a tiež Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovak Business Agency. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným by tak už pre Vás nemalo predstavovať žiaden problém! Okrem riadnych s.r.o. bude možné založiť start-up spoločnosť s ručením obmedzeným. Tie budete môcť vytvárať zo základným imaním už od 1 eura.

Navrhnuté riešenia

Snahou Koncepcie je zabezpečiť začínajúcim podnikateľom založenie firmy bez akýchkoľvek prekážok, uľahčiť im rozvoj a rozšíriť vyhliadky do budúcna. Jedným z mnohých opatrení sú daňové stimuly. Táto výhoda Vás pri založení firmy oslobodzuje od platenia daňovej licencie po dobu troch rokov. Oslobodenie od platenia daňovej licencie bolo teda s pomocou Koncepcie predĺžené o dva roky. Tento benefit so sebou prináša obmedzenie v podobe podmienky, že konatelia a spoločníci firmy nesmú mať zákaz akejkoľvek podnikateľskej činnosti; nesmú byť dlžníkmi daňového úradu, sociálnej alebo zdravotnej poisťovne; ako pre začínajúceho podnikateľa, pre Vás zároveň predstavuje úľavu pri skladaní zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii platiteľa DPH; to pre Vás znamená, že máte právo žiadať o vrátenie DPH z nakúpených tovarov alebo služieb.

Pri založení s.r.o., daňové stimuly nie sú jediným benefitom, ktorý môžete vďaka Koncepcii očakávať. Cieľom je tiež zlepšenie kapitálového financovania, zabezpečiť firmám dodatočné grantové financovanie, tzv. Matching grant. Grantové financovanie bude dopĺňané kapitálom, ktorý Vám bude poskytnutý angel investorom. V konečnom dôsledku to pre vašu spoločnosť znamená, že firma získa dotáciu z verejných zdrojov, ktorá predstavuje 20% z investície angel investora.

VIDEO – Ako získať peniaze od angel investora (eng)

Šanca aj pre študentov

Štát vo svojich „zlepšovákoch“ myslí aj na podnikavých študentov a doktorandov, takže aj pre nich bude zabezpečené poskytovanie grantov a nefinančnej podpory. Aby malo podnikateľského ducha stále viac ľudí a aby bola zabezpečená podpora ešte študujúcich, bolo vytvorené opatrenie v podobe podpory vyučovania finančnej a podnikateľskej gramotnosti pedagógov, a to vo všetkých učiteľských študijných odboroch. Je dôležité viesť mladé generácie k inovatívnemu, podnikateľskému mysleniu.

Páčil sa vám tento článok? Zdieľajte ho s priateľmi!

Pridaj komentár