Homie s.r.o.

Homie s.r.o.

Cena: 349 €

Zobraziť spoločnosť v obchodnom registri

IČO: 51 674 157

Stav: Voľná
Platca DPH: Nie
Rok založenia: 2018

Prečo si kúpiť Homie s.r.o.?

– podnikajte ihneď do 12 hodín!
– spoločnosť je riadne zapísaná v obchodnom registri
– má pridelené IČO
– registrovaná pre daň z príjmu – má už pridelené DIČ
– spoločnosť nemá žiadne záväzky ani pohľadávky (garantujeme zmluvou)
– spoločnosť nikdy nevykonávala žiadnu ekonomickú činnosť (garantujeme zmluvou)
– má splatené základné imanie v celom rozsahu

Informujte sa o tejto ponuke