Rozbalsijablko s.r.o.

Rozbalsijablko s. r. o.

Cena: 599 €

Zobraziť spoločnosť v obchodnom registri

IČO: 51 306 816

Stav: Voľná
Platca DPH: Nie
Dátum založenia: 03.02.2018

Prečo si kúpiť Rozbalsijablko s. r. o. ?

– podnikajte ihneď!
– spoločnosť je riadne zapísaná v obchodnom registri
– má pridelené IČO a je registrovaná pre daň z príjmu (má už pridelené DIČ)
–  spoločnosť s histórou účtovania (v minulosti platca DPH)
spoločnosť nemá žiadne záväzky ani pohľadávky (garantujeme zmluvou)
spoločnosť má podaná daňové priznanie + riadnu individuálnu účtovnu závierku za posledné 4 roky
– má splatené základné imanie v celom rozsahu

Informujte sa o tejto ponuke

Posted in: