Ako začať podnikať: S týmto biznis plánom uspejete!

Uvažujete o tom v čom začať podnikať a hlavne ako? Potom by ste mali svoju pozornosť venovať biznis plánu a spôsobom jeho vypracovania. Správne zostavený plán bude Vaším sprievodcom pri úspešnom podnikaní na Slovensku, ale aj v zahraničí!

Dodržujte zásady

Je dôležité, aby ste si premysleli všetky dôležité aspekty podnikania a pristúpili k jeho vypracovaniu zodpovedne. Jeho vypracovanie si vyžaduje čas a výskum, preto by ste sa nemali nikam ponáhľať, vyhraďte si naň čas a vráťte sa k nemu aj viackrát. Štruktúra podnikateľského plánu je založená na charaktere Vášho podniku a činnosti, ktorej sa venujete. Medzi základné zásady ktorými by ste sa pri jeho vypracovávaní mali riadiť patrí:

 • štruktúra a dostatočný rozsah biznis plánu;
 • reprezentujte firmu, činnosť, v ktorej ste začali podnikať;
 • jednoduchosť a vierohodnosť;
 • nepopierajte nedostatky podnikania;
 • poukázujte na pozitíva produktu alebo služby, ktorú ponúkate;
 • preukážte schopnosť splácať úvery alebo úroky.

Základná štruktúra

Na biznis plán sú kladené uvedené všeobecné požiadavky, ktoré sme si popísali vyššie, ale aj v rámci jeho obsahu. Každý podnikateľ má možnosť zostaviť si vlastnú štruktúru plánu avšak vo všeobecnosti nič nepokazíte, keď sa budete držať rozvoja týchto 6 oblastí:

 1. informácie o podniku;
 2. informácie o podnikateľovi;
 3. opis podnikania a biznis plánu;
 4. marketingová stratégia;
 5. finančný plán;
 6. SWOT analýza.

Najobľúbenejší biznis model na svete

V začiatkoch podnikania nepochybne oceníte biznis model Canvas, vyvinutý Alexandrom Osterwalderom, ktorý využívajú mnohé svetovo úspešné start-upy a firmy z najrôznejších odvetví. Využitím tejto metódy budete mať možnosť ujasniť si predovšetkým celkovú stratégiu a prístup k vášmu podnikaniu:

 • odbúrate priveľkú orientáciu na produkt;
 • prehodnotíte všetky podstatné prvky, ktoré vytvárajú úspešný model podnikania;
 • posúdite a optimalizujete prepojenie medzi kľúčovými oblasťami vášho biznisu.

Biznis model Canvas si môžete zdarma stiahnuť TU.

Ako funguje biznis model Canvas [VIDEO]

9 základných oblastí biznis modelu Canvas

 1. zákaznícke segmenty – Na aké skupiny zákazníkov sa zameriate? Kto je Vaším najdôležitejším zákazníkom?
 2. hodnota propozície – Výkonnosť, modernosť, dizajn, značka, eliminácia rizika atď.
 3. distribučné kanály– Ktoré distribučné kanály fungujú najlepšie? Koľko stáli? Ako je možné integrovať ich do Vašej rutiny a rutiny Vašich zákazníkov?
 4. vzťahy so zákazníkmi – Samoobslužný model, automatizovaný servis, osobná starostlivosť, atď.
 5. zdroje príjmov– Za ktoré hodnoty sú Vaši zákazníci ochotní zaplatiť? Za čo a ako platia? Ako by najradšej platili? Do akej miery prispievajú jednotlivé zdroje príjmov do celkových príjmov?
 6. kľúčové zdroje – Nevyhnutné pre úspech podnikania – ľudské zdroje, technológie, distribučná sieť atď.
 7. kľúčové aktivity– Ktoré z kľúčových aktivít sú najdôležitejšie? Aké kľúčové aktivity si vyžaduje hodnota propozície?
 8. kľúčoví partneri – Kto patrí medzi Vašich kľúčových partnerov a čo je motiváciou pre vytváranie partnerských vzťahov?
 9. nákladová štruktúra – Čo je vo Vašom podnikaní najdrahšie zo všetkých nákladov? Ktoré kľúčové zdroje alebo aktivity sú najdrahšie?

Business Model Canvas podľa spoločnosti UBER [prezentácia]

Ako môžete vidieť každé podnikanie má svoje špecifiká a preto je ťažko uplatnitelný jeden všeobecný prístup. Canvas systematicky reflektuje Vaše podnikanie a mapuje každú dôležitú oblasť biznisu a jeho využitím si uľahčíte ťažké podnikatelské začiatky.

Poznáte niekoho komu by bol tento článok nápomocný? Zdieľajte ho s nimi!

Pridaj komentár